Home  Sitemap  Mail
Img

Upevňovací prvky pro dřevokonstrukce

Upevňovací prvky pro dřevokonstrukce

Trámový vrut TimberLok™

 • délky 150-405 mm
 • "zajede rovnou, a to bez předvrtání"
 • závitový vrut pro dřevostavby,
  hrázděné a trámkové konstrukce, ideální pro kotvení krokví
 • rychlá a jednoduchá montáž
 • šestihranná hlava je samozapustitelná
 • stahuje nerovné a pokroucené trámy, kulatinu apod.
 • vysoké protikorozní vlastnosti
 • vruty jsou odmontovatelné a znovupoužitelné

Panelový vrut SIP

 • délky 100-355 mm
 • hlavně pro montáž sendvičových panelů ke střešním dřevěným vazníkům a tenkostěnným ocelovým profilům
 • silná protikorozní ochrana včetně speciální kluzné vrstvy pro snadnou instalaci
 • nevyžaduje předvrtání u většiny aplikací
 • "předimenzovaná" disková hlava se zapuštěným hlubokým čtvercovým osazením - není nutná podložka
 • vruty jsou odmontovatelné a znovupoužitelné
©2009 WebActive s.r.o.