Home  Sitemap  Mail
Img

K-KONTROL system

Společnost CONTI PAN s.r.o. vchází do českého stavebnictví unikátním systémem K-KONTROL®.

Certifikace

K-KONTROL® systém je odzkoušen jako STAVEBNÍ SYSTÉM ve své celkové podstatě. Bylo úspěšně provedeno otestování akreditovanými zkušebnami, tj. TZÚS, PAVÚS, CSi, Hlavním hygienikem ČR a certifikováno VVUD Praha.
K-KONTROL® systém je možné kombinovat do těchto stavebních prvků:

 • obvodový plášť,
 • příčky,
 • podlahy/stropy,
 • střešní plášť a
 • překlad.
VVUD Praha, AOČ.222: CERTIFIKÁT č. 211/00
K-KONTROL vyniká nízkou náročností při stavbě (lehký materiál). Je dokonalou stavebnicí.

Charakteristika

Hlavním prvkem systému K-KONTROL® je nosný konstrukční panel, skládající se ze dvou základních komponentů:

 1. statického pláště - světové unikátní dřevoštěpkové desky OSB
  (vyhovuje ČSN EN 300 a je součástí ČSN 731701 změna 5)
 2. izolačního jádra ze stabilizovaného samozhášivého polystyrénu EPS.

Základní plošný rozměr sendvičového panelu je:
1250 mm x 2500 mm
1250 mm x 2800 mm
1250 mm x 5000 mm

Rozměrově odlišné panelové prvky od výše popsaných základních rozměrů lze rovněž dodat, ale objednávky je nutno vždy konzultovat s výrobcem.
Tloušťka panelu K-KONTROL® systém je nabízena v pěti základních rozměrech:

tloušťka [mm]

120 mm

170 mm

215 mm

265 mm

320 mm

R [m2K/W]

2,762

3,540

4,582

5,749

7,024

Takovýto sendvičový panel nabízí škálu enormních výhod kritických pro soudobé stavebnictví nejen v rodinné a komerční výstavbě, ale i průmyslové. Dokladem je již více než polovina století dlouhá tradice sendvičových panelů nejen u nás, ale hlavně v zahraničí.
Dalším důkazem jsou realizované stavby od Severních Čech po Jižní Moravu v podobě rodinných domů, komerční stavby či bytové nástavby.
K-KONTROL® systém lze uplatnit buď jako jediný systém pro daný objekt nebo ho začlenit do jiných konstrukčních metod, přičemž zde neplatí limit, zda se jedná o novou výstavbu či rekonstrukci. K-KONTROL® systémem lze stavět do výše třech (3) podlaží. Při použití K-KONTROL® systému (kde váha největšího panelu dosahuje hodnoty 29Kg/m2) je zatížení základové spáry nižší ve srovnání s výstavbou tradičním způsobem. Tím i manipulace s prvky systému je jednoduchá a nevyžaduje nákladnou technologii na montáž a zařízení staveniště. K-KONTROL® systém lze rovněž zařadit mezi tzv. "suché procesy", což umožňuje celoroční výstavbu. 

K-KONTROL v kombinaci I-OSB a
spojovacím prvkem BOVA.

Nakládání připravených sendvičů
pro stavbu rodinného domku. 

Další výhody

 • energeticky vysoce účinný (R=2.762 m2K/W, nebo-li K=0.341 W/m2K již při tl. panelu 120mm, viz. Protokol o zkoušce č. 239, Csi-zkušební laboratoř č. 10007.4). Pro porovnání se současnými tvárnicemi na trhu by tyto musely být široké 44-50 cm (při stejném R)!
 • nízká prostupnost vzduchu konstrukcí panelu K-KONTROL® systém
 • zamezuje kolísání teplot v konstrukci, a proto hodnota tepelného odporu konstrukce R je velice stálá
 • vlhkost vzduchu v budovách neovlivňuje hodnotu tepelného odporu konstrukce
 • v obvodovém plášti z panelu K-KONTROL® nejsou otvory a dutiny, a proto nedochází ke ztrátovému úniku tepla (nebo klimatizovaného vzduchu); současně nedochází ani k vertikálnímu pohybu vzduchu (příkladem porovnání je izolace za skelné, minerální nebo sypké hmoty
 • K-KONTROL® systém se skládá z méně spojů, a tím vzniká méně tepelných mostů než ve srovnání s jinými systémy dřevěných nebo ocelových konstrukcí a stavbami budovanými z betonových, silikátových, cihelných, apod. tvárnic
  (PŘÍKLAD: K-KONTROL® systém u stěny velikosti cca 5.0 x 2.5, s okenním otvorem 90 cm x 120 cm je obsah řeziva 5% a 95% je izolace; klasická trámková konstrukce: stejná konstrukce stěny, trámky rozměrů 38 mm x 89 mm a osové vzdálenosti 400 mm, obsah řeziva je více jak 25%)
  K-KONTROL® systém současně reaguje na problémy spojené s otázkou životního prostředí:
 • vysoká variabilita a jednoduchost provedení následních povrchů a instalací

Šetrnost k životnímu prostředí

 • odsouhlaseno Hlavním hygienikem České republiky při Ministerstvu zdravotnictví České republiky pod Zn.: HEM-312.4-15.11.1995
 • materiály pro výrobu K-KONTROL® systému neobsahují CFC, HCFC, HFC nebo formaldehydy (viz. expertiza od Státního Zdravotního Ústavu. Ex, 953928)
 • dřevěný plášť z desek je regenerovatelný
 • jádro panelu K-KONTROL® z EPS lze recyklovat
 • jádro panelu K-KONTROL® systému je interní, nemá výživnou hodnotu a je neměnné (není aktivní); neprodukuje nežádoucí plyny ani žádná vyluhovadla
 • jádro z EPS se nerozkládá ani nerozpadá, přičemž EPS je bezpečné pro skládky a zemní navážky.

K-KONTROL® system je ochráněn a registrován Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze.

©2009 WebActive s.r.o.