Home  Sitemap  Mail
Img

Tepelné vlastnosti systému K-KONTROL®

K-KONTROL® systém = úspora ENERGIE

K uvedení stavebního systému K-KONTROL® na český stavební trh a založení společnosti CZECH PAN s.r.o. v roce 1998 bylo m.j. podloženo prognózou vyšších požadavků na úsporu energie v naší republice. Dle posledních informací z tisku, došlo ke zvýšení cen od 1. 7. 1997 o 39% za dodávky centrálního tepla a o 15% za spotřebu zemního plánu a elektřiny a k 1.1.98 u elektřiny a zemního plynu o 16,2%. K 1. 7. 1999 došlo k dalšímu nárůstu cen a to u tepla a elektřiny o 10 ÷ 25% a zemní plyn o 10 ÷ 15%).

Hlavním ukazatelem pro posouzení materiálů a konstrukcí z hlediska výpočtu tepelných ztrát, neboli ekonomického návrhu vnějšího pláště objektů (tj. hlavně obvodové stěny a střešní konstrukce) jsou součinitel prostupu tepla k či tepelný odpor konstrukce R. Čím menší hodnota k nebo větší hodnota R, tím pozitivnější řešení. Konstrukce je nutno posuzovat jako celek, (celý panel, stěna, objekt apod.), aby se projevil vliv tepelných mostů konstrukce, těsnost konstrukce, vliv vlhkosti atd. Požadavky na hodnotu k stále stoupají. Např. v r. 1967 byla normová hodnota v SRN pro střešní konstrukce k=0,45 ÷ [W/m2K]; již v roce 1982 k=0,30; v r. 1992 k=0,22 a rok 1999 je k=0,15!

Příklady tepelných vlastností systému:

Např. nejslabší panel K-KONTROL® o tl. 120mm (k=0,341, R=2,762) má vyšší tepelný odpor jako stěna z porobetonových tvárnic YTONG P3 - 550 tloušťky 400mm (R=2,35), popřípadě POROTHERM 44,0 P tloušťky 440mm (R=2,53)!
Stěnový panel o tloušťce 170mm (R=3,54) odpovídá stěně z výše uvedených materiálů o tloušťce 600-700mm! Tepelný odpor střešního pláště (R) v provedení K-KONTROL® o tloušťce 215mm je dokonce 4,582m2K/W!!!!

Následně uvedené tabulky jednoduše uvádí porovnání spotřeby energie mezi tradiční dřevěnou trámkovou soustavou s "vlasovou" izolací a konstrukcí ze sendvičových panelů z OSB a EPS, podobnou systému K-KONTROL®. Případy jsou ze Spojených států, kde tyto systémy jsou běžně přes 45 let. Více a více se potvrzují výhody sendvičových panelů zkoušené v extrémních teplotních, seismických i zátopových oblastech a pásmech celého světa!
Vykazovaná úspora v uváděné tabulce je nejvíce zapříčiněna rozdílných tepelným odporem (R) , zároveň sesedáním skelné vaty (izolace) v případě trámkové konstrukce a rovněž množstvím tepelných mostů vytvářených velkým množstvím trámků oproti sendvičovému systému

K-KONTROL® system je ochráněn a registrován Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze.

©2009 WebActive s.r.o.