Home  Sitemap  Mail
Img

Příklady konstrukcí systému K-KONTROL®

Příklady konstrukcí

Spoj pomocí laminovaného prvku

Spoj pomocí pera z OSB


K-KONTROL® system je ochráněn a registrován Úřadem průmyslového vlastnictví v Praze.

©2009 WebActive s.r.o.