Home  Sitemap  Mail
Img

AIRIA / Lifebreath

Lifebreath

Rekuperační jednotky
pro váš domov a firmu

 

 

Objednat CD ROM

Topení, vzduchotechnika, rekuperace

 • nucená výměna vzduchu bez ztráty tepla
 • filtrace vzduchu s odstraněním vlhkosti
 • je nutná všude tam, kde jsou použity nejlepší tepelně technické materiály

Bez vzduchu nemůžeme žít. Potřebujeme ho hodně - hodně čistého, svěžího vzduchu, plného životodárného kyslíku. Bohužel naše moderní obydlí jsou konstruována tak, že se v nich svěží vzduch neudrží. A to se děje ve jménu hospodárného zacházení s energií. I když třeba nebydlíte v domě s minimální únikovostí tepla, jistě jste už nalepovali kolem rámů těsnicí pásky nebo jste na stěny a pod střechou připevňovali izolaci. Výsledkem bylo snížení nákladů na vytápění a klimatizaci, to jistě, jenomže zároveň se zabránilo pronikání čerstvého vzduchu do domu a odchodu vydýchaného vzduchu ven. Kvalita vzduchu v domě se zhoršila a domácí prostředí je méně příjemné a méně zdravé

* V některých oblastech Severní Ameriky se bezztrátové ventilaci říká "vzduchové výměníky" (air-to-air exchangers). Tyto pojmy jsou totožné.

 

 1. Nachlazení na nás číhá všude kolem.
 2. Vzduch v místnostech obsahuje příliš mnoho oxidu uhličitého. Cítíte se pak ospalí a nemůžete se soustředit.
 3. Zápachy z kuchyně, od domácích zvířat a z koupelny jako by nikdy nevyvanuly.
 4. Malé děti jsou zvlášť ohroženy, neboť jsou náchylné k asmatu a dýchacím potížím.
 5. Zdravotní problémy se umocňují v důsledku používání rozpouštědel - v barvách, lepidlech, na nábytku, v plastech, čistících prostředcích, v kobercích a podložkách - a to všechno se nachází v našich domovech.
 6. Alergie a dýchací potíže se umocňují vlivem znečištění vzduchu např. cigaretovým kouřem, pylem, prachem, roztoči z koček a psů, částečkami prachu nebo spalinami. V průběhu zimy se míra znečištění stupňuje a stejně tak v průběhu léta, pokud používáte klimatizaci.
 7. Vy trpíte a Váš domov trpí také, a sice nadměrnou vlhkostí. V zimě lze sledovat, jak po oknech a po okenních rámech stékají kondenzované kapky. Ve stěnách to sice nevidíte, ale i tam může dojít k vážným konstrukčním poruchám.

To všechno se děje jen proto, že šetříme na energii, a tak bráníme přístupu čerstvého vzduchu do našich domovů.

Existuje řešení:

Způsob, jak ušetříte co nejvíc energie a současně naplníte svůj domov svěžím, zdravým vzduchem, se jmenuje Lifebreath.

Lifebreath - bezztrátová ventilace...

 1. Předehřátý vzduch je rozveden systémem trubek
 2. Lifebreath HRV eliminuje potřebu zvláštních větráků v kuchyních a koupelnách, které často bývají hlučné a neefektivní
 3. Lifebreath HRV odvádí použitý vzduch ven a nahrazuje ho čerstvým
©2009 WebActive s.r.o.